درباره شرکت :

ساخت بیش از 500 واحد مسکونی در شهر مقدس مشهد ، پروژه 224 واحدی مسکن مهر شهر جدید گلبهار ، پروژه 191 واحدی مسکن مهر شهر جدید گلبهار